rottermani-jahuladu

TOODAME SEINA- JA LAEPANEELE HOONETE EHITUSEKS

KMT PREFAB ON MAJATEHAS

Projekteerime, toodame ning paigaldame seina-, vahelae- ja katusepaneele eri tüüpi hoonetele.

Kõrge kvaliteet

Ehitustingimused tehases tagavad 2 mm paigaldustäpsuse, süsteemne kvaliteedikontroll usaldusväärsuse.

Lühike ehitusaeg

Elemendid valmistatakse tehases, ehitusplatsil toimub kiire ja täpne elementide montaaž.

Soodne hind

Soodne hinnatase tuleneb kõrgest tootmise efektiivsusest tehasetingimustes.

Vaata, kuidas töötame ja mida arvavad meie partnerid meist

Keskkond ja kvaliteet

Kvaliteedipoliitika

KMT Prefab valmistab kokkulepitud ja nõuetele vastava kvaliteediga elementmaju. KMT Prefab kvaliteedipoliitika juhtpõhimõtteiks on:

 • tagada töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ootuseid ja rahulolu
 • läbi sertifitseeritud juhtimissüsteemide tagada teenuste ja toodete tarnimine kokkulepitud kvaliteedis
 • kliendikesksus, KMT on paindlik ja süveneb iga kliendi vajadustesse eraldi. See tähendab alati parima võimaliku lahenduse pakkumist, võttes arvesse aega, hinda, energiatõhusust, toimivust ja mugavust kliendi seisukohalt.
 • toote kvaliteedikontrolli tagamine
 • toote tarnimine kokkulepitud tähtaegadel
 • läbi regulaarse tegevuste hindamise parendame teenuste ja toodete valmistamise protsessi

Keskkonnapoliitika

KMT Prefab keskkonnapoliitika tagab klientide, seaduste ja KMT enda kehtestatud keskkonnaalaste nõuete täitmise ja saastamise vältimise. Keskkonnapoliitika aluspõhimõtteiks on:

 • keskkonnasäästlik tootmisprotsess ja –tehnoloogia, materjalide maksimaalne ära kasutamine
 • jäätmete sorteerimine liigiti
 • materjalide taaskasutamist toetav jäätmekäitlus
 • ohutu ja võimalikult mugava töökeskkonna tagamine
 • töötajate, tarnijate ja klientide teadlikkuse suurendamine meie tegevusega seotud keskkonnamõjudest, hindame regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid ja vähendame kahjulike keskkonnamõjusid meie tegevuse kõikides etappides